ЦЕНООБРАЗУВАНЕ – VARNA WAVE

ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІХ, кв.452, ПО ПЛАНА НА 1 -ви М.Р., ул. МАКЕДОНИЯ №98, гр. ВАРНА

Е т а ж

Обект

Номер

Подземен паркинг

Общи

Площ на

Единична

Стойност

Вход

Обект

Площ

Маневр.

ЗП обект

части

обект с

цена

обект

площ

(гр.5+7)

вкл. ОЧ

кв.м./euro

euro

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

С ДДС

С ДДС

1

3

4

5

7

8

19

20

22

23

А

Първи

Офис

1

144,84

21,71

166,55

1500

€ 249 822

Втори

Апартамент

А1

152,84

19,78

172,62

1150

€ 198 517

Трети

Апартамент

А3

152,84

21,45

174,29

1200

€ 209 147

Апартамент

А4

154,17

21,64

175,81

1200

€ 210 967

Четвърти

Апартамент

А5

152,84

21,45

174,29

1250

€ 217 862

Апартамент

А6

154,17

21,64

175,81

1250

€ 219 758

Пети

Апартамент

А8

154,17

21,64

175,81

1250

€ 219 758

Седми

Апартамент

А11

119,37

16,75

169,59

1250

€ 211 990

Тераса

33,47

Осми

Апартамент

А13

100,49

14,10

131,89

1250

€ 164 866

Тераса

17,3

Б

Пети

Апартамент

Б8

121,92

17,11

139,03

1250

€ 173 788

Шести

Апартамент

Б10

121,92

17,11

139,03

1250

€ 173 788

Седми

Апартамент

Б12

121,92

17,11

139,03

1250

€ 173 788

В

Първи

Магазин

83,30

12,48

95,78

1680

€ 160 918

Прилежащ двор към Магазин

16,16

Втори

Апартамент

В2

131,31

17,00

148,31

1100

€ 163 137

Трети

Апартамент

В3

133,40

18,72

152,12

1200

€ 182 546

Апартамент

В4

131,31

18,43

149,74

1200

€ 179 686

Четвърти

Апартамент

В5

133,40

18,72

152,12

1250

€ 190 152

Апартамент

В6

131,31

18,43

149,74

1250

€ 187 173

Пети

Апартамент

В8

131,31

18,43

149,74

1250

€ 187 173

Шести

Апартамент

В10

131,31

18,43

149,74

1250

€ 187 173

Седми

Апартамент

В12

109,51

15,37

146,68

1250

€ 183 348

Тераса

21,8

Осми

Апартамент

В13

133,40

18,72

152,12

1300

€ 197 758

Апартамент

В14

81,62

11,45

118,85

1300

€ 154 511

Тераса

25,78

Девети

Апартамент

В15

132,67

17,17

149,84

1300

€ 194 796

Апартамент

В16

76,53

9,91

86,44

1300

€ 112 367

А,Б,В

Сутерен-1

Паркингмясто

17

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 15 000

Паркингмясто

24

12,50

20,46

32,96

3,59

73,10

€ 20 000

Паркингмясто

25

12,50

20,46

32,96

3,59

А,Б,В

Сутерен-1

Паркингмясто

59

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 15 000

Паркингмясто

60

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Изба

9

5,21

5,21

1,56

1,78

€ 2 000

Изба

10

5,21

5,21

1,56

1,78

€ 2 000

Изба

12

2,9

2,9

0,87

0,99

€ 2 000

Изба

13

4,56

4,56

1,37

1,55

€ 2 000

Изба

14

4,6

4,6

1,38

1,57

€ 2 000

Изба

15

4,71

4,71

1,41

1,60

€ 2 000

Изба

19

5,81

5,81

1,74

1,98

€ 2 000

Изба

20

4,28

4,28

1,28

1,46

€ 2 000

А,Б,В

Сутерен-2

Паркингмясто

29

12,50

20,46

32,96

3,85

38,70

€ 20 000

Изба

25

6,30

6,30

1,89

Паркингмясто

30

12,50

20,46

32,96

3,83

38,51

€ 20 000

Изба

26

5,75

5,75

1,73

Паркингмясто

31

12,50

20,46

32,96

3,83

38,51

€ 20 000

Изба

27

5,75

5,75

1,73

Паркингмясто

32

12,50

20,46

32,96

3,83

38,51

€ 15 000

Изба

28

5,75

5,75

1,73

Паркингмясто

33

12,50

20,46

32,96

3,83

38,51

€ 15 000

Изба

29

5,75

5,75

1,73

Паркингмясто

36

12,50

20,46

32,96

3,84

38,61

€ 15 000

Изба

32

6,03

6,03

1,81

Паркингмясто

37

12,50

20,46

32,96

3,83

75,06

€ 24 000

Паркингмясто

38

12,50

20,46

32,96

3,59

Изба

41

5,75

5,75

1,73

Паркингмясто

39

12,50

20,46

32,96

3,79

74,78

€ 24 000

Паркингмясто

40

12,50

20,46

32,96

3,59

Изба

40

4,93

4,93

1,48

Паркингмясто

41

12,50

20,46

32,96

3,59

73,1

€ 24 000

Паркингмясто

42

12,50

20,46

32,96

3,59

Паркингмясто

43

12,50

20,46

32,96

3,59

73,10

€ 24 000

Паркингмясто

44

12,50

20,46

32,96

3,59

Паркингмясто

45

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

46

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

47

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

48

12,50

20,46

32,96

3,59

73,10

€ 24 000

Паркингмясто

49

12,50

20,46

32,96

3,59

Паркингмясто

50

12,50

20,46

32,96

3,59

73,10

€ 24 000

Паркингмясто

51

12,50

20,46

32,96

3,59

Паркингмясто

52

12,50

20,46

32,96

3,59

73,10

€ 24 000

Паркингмясто

53

12,50

20,46

32,96

3,59

Паркингмясто

54

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

55

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

56

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

61

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Паркингмясто

62

12,50

20,46

32,96

3,59

36,55

€ 17 000

Изба

33

5,22

5,22

1,57

1,78

€ 2 000

Изба

34

5,08

5,08

1,52

1,73

€ 2 000

Изба

35

5,22

5,22

1,57

1,78

€ 2 000

Изба

36

2,9

2,9

0,87

0,99

€ 2 000

Изба

37

4,57

4,57

1,37

1,56

€ 2 000

Изба

38

4,59

4,59

1,38

1,56

€ 2 000

Изба

39

4,7

4,7

1,41

1,60

€ 2 000

Изба

42

8,32

8,32

2,50

2,83

€ 2 000

Изба

43

5,9

5,9

1,77

2,01

€ 2 000

Изба

44

4,2

4,2

1,26

1,43

€ 2 000

Изба

45

4,93

4,93

1,48

1,68

€ 2 000

Изба

46

4,76

4,76

1,43

1,62

€ 2 000

двор

Първи

Открито ПМ

3

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

4

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

5

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

6

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

7

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

9

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

10

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

11

12,5

€ 14 000

Открито ПМ

12

12,5

€ 14 000