Етажно разпределение

Функционално Varna Wave е решена на единадесет етажа, два от които подземни, осигуряващи паркирането в сградата. Партерния етаж е предвиден за брасерия и два търговски обекта. Следващите осем етажа са жилищни, разделени на три входа с по два апартамента на етаж. В сградата са планирани 47 апартамента с три и четири стаи, всички с ясна и чиста планировка, доставяща максимален комфорт на обитаване. Лоджиите се обединяват с дневните пространства чрез плъзгащи витрини.

Начин на плащане

  • Appartments
  • Stores
  • Parkings
В16
Appt. В16 Sold
86.4 m2Two rooms
В15
Appt. В15 Sold
149.77 m2Four rooms
Б15
Appt. Б15 Sold
324.88 m2Six rooms
А16
Appt. А16 Sold
175.35 m2Four rooms
А15
Appt. А15 Sold
111.47 m2Three rooms
9 Floor
В14
Appt. В14 Sold
118.48 m2Two rooms
В13
Appt. В13 Sold
151.5 m2Four rooms
Б14
Appt. Б14 Sold
138.46 m2Three rooms
Б13
Appt. Б13 Sold
190.82 m2Four rooms
А14
Appt. А14 Sold
175.09 m2Four rooms
А13
Appt. А13 Sold
143.33 m2Three rooms
8 Floor
В12
Appt. В12 Sold
146.17 m2Three rooms
В11
Appt. В11 Sold
151.5 m2Four rooms
Б12
Appt. Б12 Sold
138.46 m2Three rooms
Б11
Appt. Б11 Sold
190.82 m2Four rooms
А12
Appt. А12 Sold
175.09 m2Four rooms
А11
Appt. А11 Sold
170.39 m2Three rooms
7 Floor
В10
Appt. В10 Sold
149.15 m2Four rooms
Price: € 187 173
В9
Appt. В9 Sold
151.5 m2Four rooms
Б10
Appt. Б10 Sold
138.46 m2Three rooms
Б9
Appt. Б9 Sold
190.82 m2Four rooms
А10
Appt. А10 Sold
175.09 m2Four rooms
А9
Appt. А9 Sold
173.58 m2Four rooms
6 Floor
В8
Appt. В8 Sold
149.66 m2Four rooms
В7
Appt. В7 Sold
152.04 m2Four rooms
Б8
Appt. Б8 Sold
138.96 m2Three rooms
Б7
Appt. Б7 Sold
191.5 m2Four rooms
А8
Appt. А8 Sold
175.72 m2Four rooms
А7
Appt. А7 Sold
174.2 m2Four rooms
5 Floor
В6
Appt. В6 Sold
149.66 m2Four rooms
В5
Appt. В5 Sold
152.04 m2Four rooms
Б6
Appt. Б6 Sold
139.96 m2Three rooms
Б5
Appt. Б5 Sold
191.5 m2Four rooms
А6
Appt. А6 Sold
175.72 m2Four rooms
А5
Appt. А5 Sold
174.2 m2Four rooms
4 Floor
В4
Appt. В4 Sold
149.66 m2Four rooms
В3
Appt. В3 Sold
152.04 m2Four rooms
Б4
Appt. Б4 Sold
138.96 m2Three rooms
Б3
Appt. Б3 Sold
191.5 m2Four rooms
А4
Appt. А4 Sold
175.72 m2Four rooms
А3
Appt. А3 Sold
174.2 m2Four rooms
3 Floor
В2
Appt. В2 Sold
149.66 m2Four rooms
В1
Appt. В1 Sold
152.04 m2Four rooms
Б2
Appt. Б2 Sold
138.96 m2Three rooms
Б1
Appt. Б1 Sold
191.5 m2Four rooms
А2
Appt. А2 Sold
175.72 m2Four rooms
А1
Appt. А1 Sold
173.58 m2Four rooms
2 Floor
магазин
магазин Sold
95.78 m2NorthWest
магазин/лекарски кабинет
магазин/лекарски кабинет Sold
358.43 m2SouthWest
офис
офис Sold
166.46 m2SouthWest
1 Floor
Entrance В Entrance Б Entrance А -1 Floor
            -2 Floor
Степен на завършеност на: Сградата Апартаментите